For English scroll down

Als YouTuber weet ik hoe lastig het is om mezelf en of een product of dienst te presenteren. Wat er nodig is om onder de aandacht te komen van een groot publiek. En het er aantrekkelijk uit te laten zien en klinken.

Vergeet niet goed GELUID is eigenlijk nog belangrijker dan video kwaliteit! En text over de beelden, CAPTIONS, zijn onmisbaar omdat ongeveer 50% van mensen zonder geluid naar social media kijkt.

Ik heb hier ruimschoots ervaring mee en help jou graag om ook succesvol te zijn op Youtube/ Instagram/ TikTok of bijvoorbeeld LinkedIn.

English

As a YouTuber, I know how difficult it is to present myself and/or a product or service. What it takes to come to the attention of a large audience. And make it look and sound attractive.

Don't forget good SOUND is actually even more important than video quality! And text over the images, CAPTIONS, are indispensable because about 50% of people watch social media without sound.

I have ample experience with this and would like you to also be successful on Youtube/Instagram/TikTok or, for example, LinkedIn.

Heeft u vragen of wilt u een offerte ontvangen. Vul dan het formulier in.

Heeft het haast, bel even -DRUK HIER-  mijn naam is Emiel Keultjes

Whatsapp -DRUK HIER-

Do you have any questions or would you like to receive a quote? Then complete the form.

If you are in a hurry, please call  -PRESS HERE- . My name is Emiel Keultjes

Whatsapp -PRESS HERE-